ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A CHADELIER KFT. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A WEBOLDALON KERESZTÜL

VÉGZETT ADATKEZELÉSEIHEZ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a Chandelier
Kft. az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett természetes személyek részére. E dokumentum
célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket mint érintett természetes személyeket
(továbbiakban: „Érintett”) az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.


1. Személyes adatok kezelése

A jelen adatkezelési szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a Chandelier
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8172 Balatonakarattya, Móri utca 3.
cégjegyzékszám: 19-09-522370; a továbbiakban: „Chandelier”, „Adatkezelő” vagy „mi”), és
mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó
jogszabályoknak megfelelő kerüljön sor. A honlapunk meglátogatása során Ön elfogadja,
hogy a Chandelier az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Érintettek a Weboldalon (részletes adatait lásd a 11. pont alatt) az alábbi módon adhatnak
meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra
  látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
  (lásd 2.1. rész)

2.1 A Weboldal használatával összefüggésben történő adatkezelés

Adatkezelés: Weboldal használata során gyűjtött adatok.

Kezelt adatok köre: Technikai adatok, mint Érintett IP címe, látogatás dátuma és
időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe,
melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

Adatkezelés időtartama: Naplózás időpontjától számított 30 nap.

Adatkezelés célja: Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett
beazonosítására alkalmatlanok.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

 

2.1.1. Cookie-k kezelése

A Chandelier a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a biztonsági
cookie-k.
Átmeneti (session) cookie: az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra
szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően
tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Chandelier a jobb felhasználói élmény
érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie filejában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében
milyen beállítást alkalmaz.
Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.
Az adatkezelés célja: Az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális
munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok
látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.


2.1.2. Sütik törlése

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés
megnevezéssel van lehetőség.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, amelyek olyan harmadik személyektől,
reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy
ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat az Érintett számítógépén, vagy
hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy az Érintettnek a saját
szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az
adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak,
és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Weboldal külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató
hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie
vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.
Ezekért pedig az Adatkezelő minden felelősségét kizárja. Személyes adat gyűjtésére és kezelésére,
valamint az adott Érintettel történő felhasználására és beazonosítására nem kerül sor. A Chandelier
hirdetéseit külső szolgáltatók (pl. Google) internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső
szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az
Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az
Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).


2.1.3. Google Analytics Által elhelyezett cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett
számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói
interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldalon használójának önkéntes
hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a
számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k (sütik)
által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az
információkat a Google a Chandelir megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók
holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a weboldal használatának gyakoriságáról, és
további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Chandelier felé. A Google Analytics
alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze
más adatokkal. A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google Analytics által
használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

 

2.1.4. Google Adwords

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra
látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel
kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal

felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások
kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni
személyre szabott ajánlatok a szolgáltatótól. A Google által használt cookie-król (sütikről) további
információ megtekinthető a következő linken:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu


A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

2.1.5. Hotjar

A weboldal időszakosan a Hotjar webanalitikáját is használja a felhasználók viselkedésének
elemzésére. A Hotjar az Érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a
Weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a
Weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és
aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.
A Hotjar analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Hotjar által használt cookie-król (sütikről)
további információ megtekinthető a következő linken:
https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

 

2.2 Egyéb információk

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett,
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott
adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az
Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget
biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés
céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Érintettel fennálló jogviszony fennállásának
időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az Érintettre vonatkozó, általa megadott adatok
törlésre kerülnek), illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza
hozzájárulását.
Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikusan az alábbiak szerint: az adatokat a
számítástechnikai rendszer rögzíti és kezeli. Az automatizált adatkezeléssel nem történik profilalkotás
vagy más olyan eljárás, amely következtében az érintettek személyes jellemzőinek értékelése
történne, csupán kizárólag az időpontfoglalás érdekében kialakított felület kezelését szolgálja.

3. Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Tevékenység:

 

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Érintett kifejezett
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

 

5. Az Érintettet megillető jogok

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a Chandelier által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel
kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a Chandelier milyen
adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az
Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a Chandelier
részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg
az Adatkezelő, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad. Hozzáférési jog gyakorlása esetén
a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
 

 • kezelt adatok körének meghatározása;
 •  adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében;
 •  adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek
  továbbításra a későbbiekben;
 •  adatforrás megjelölése.

Az Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal
ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus
úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus
formátumban bocsátja az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére. Az Érintett a tájékoztatást
követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy az 5.2.

pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
illetve az 5.4. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

 

5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére a Chandelier indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban
megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által
megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről,
akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

 

5.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 •  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
  adatok pontosságát;
 •  az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 •  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 •  Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
  Az Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés
  korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte
  vagy más módon kezelte;
 • Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 •  Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

 

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban
felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait, saját céljaira és
különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a
jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)
feliratkozás során) személyes adatokat: tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen
továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt
kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön
arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett
kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább:
név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatástól függően). Az Érintett e
jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott

meg a 2. pontban meghatározott egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár
automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Érintett e jogának
gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre
adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

 

5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő. Az
Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevélben, bármely részére küldött
értesítő levélben esetén a levélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

 

5.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5.1.-5.6. pont szerinti bármely
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez
a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak
megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő
elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül
bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség. Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken
gyakorolhatja:
Név: Chandelier Kft.
Adatvédelmi tisztviselő: Fodor Anett Éva
Levelezési cím: 8172 Balatonakarattya, Móri utca 3.
Email cím: anette.fodor@gmail.com
Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben,
hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó

(különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű
díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az
Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti. Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a
Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy bíróság előtt
érvényesítheti jogait.

 

7. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság
tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját,
körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.

Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és
szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az
Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

 

8. Linkek

A Chandelier Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és
információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Chandelier Kft. tudomására
jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat
sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján
továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő
gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat

kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k)
ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az Érintett elismeri és
elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a
Chandelier Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének
megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az
interneten nem garantálható.
Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén
a Chandelier Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az
Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is
megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is
felhasználhatják. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz
olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint
büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő
internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a weboldalról. Ha saját
számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve
maradhat. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne
tudjanak az Ön nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, stb.) végrehajtani.

 

10. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a
www.kristalycsillar.hu Weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan
módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve – a Weboldal
vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

11. Az adatgazda által üzemeltetett domain címek (Weboldal):

www.kristalycsillar.hu

©Kristálycsillár 2021